EB85-M# CuSn5Zn5Pb5 Machined Bearings

Epen không ngừng nghiên cứu vật liệu mới và phát triển sản phẩm mới

EB85-M# CuSn5Zn5Pb5 Machined Bearings description

EB65 (EB85-M# CuSn5Zn5Pb5 Machined Bearings) is a carbon steel substrate, bronze powder, PTFE, fiber and other materials through a special process to produce the self lubricating products, with the characteristics of environmental protection ....

Hot tags: eb85-m# cusn5zn5pb5 machined bearings, China, manufacturers, suppliers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality

Trung tâm tải xuống

Tất cả các tài liệu quảng cáo và bảng dữ liệu kỹ thuật về các sản phẩm và giải pháp cho công nghệ quy trình của chúng tôi có thể được tìm thấy trong Trung tâm Tải xuống của chúng tôi.

Trung tâm tải xuống

Hy vọng biết thêm về công ty chúng tôi