Ống lót E94

Epen không ngừng nghiên cứu vật liệu mới và phát triển sản phẩm mới

E94 Mô tả tóm tắt

E94 bearing E93 is basic research and development, surface hole arrangement rules may apply grease before assembly or after assembly, so that the work is easy to form the transfer film, reduce the friction coefficient. Having oil storage capacity, long cycle maintenance-free advantages. The products are widely used in agricultural machinery, forestry machinery, engineering machinery.

Hot tags: e94 bushing, China, manufacturers, suppliers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality

Trung tâm tải xuống

Tất cả các tài liệu quảng cáo và bảng dữ liệu kỹ thuật về các sản phẩm và giải pháp cho công nghệ quy trình của chúng tôi có thể được tìm thấy trong Trung tâm Tải xuống của chúng tôi.

Trung tâm tải xuống

Hy vọng biết thêm về công ty chúng tôi