Quy trình sản xuất

Dòng sinter của riêng Epen

Epen uses its own sintered lines, strictly controls the sintering process and procedures to ensure the strip quality and stable performance ....

Jiashan Epen Bearing Co.Ltd. is a professional manufacturer of plain bearings and wear plates, and has grown rapidly to a point where now all types of  bearings can be supplied. Standard catalogue sizes, special sizes and designs can be produced at competitive prices meeting high quality standard. Jiashan Epen Bearing Co.Ltd. serves both the domestic and international markets. The Jiashan Epen Bearing Company will keep staying at the forfront of the market.

The self-lubricating bearings supplied by Jiashan Epen Bearing Co.Ltd. are maintenance free and are ideally suitable to oscillatory motion, linear motion, difficult working environments, high temperature applications, etc.

Vòng bi OPEN có xưởng sản xuất và tòa nhà văn phòng riêng

Liên hệ với Vòng bi EPEN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng gọi hoặc viết thư cho chúng tôi. 

Bằng cách nhấp vào vùng mong muốn ở phía bên tay phải của biểu mẫu liên hệ, bạn có thể thấy số điện thoại tương ứng.

Liên hệ phòng kinh doanh
Bộ phận bán hàng
điện thoại: +86 573 8482 4388
e-mail: epen@remove-this.cnepen.cn
Liên hệ với bộ phận phát triển
Bộ phận phát triển
điện thoại: +86 573 8482 4388
e-mail: epen@remove-this.cnepen.cn
Liên hệ Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng quản lý chất lượng
điện thoại: +86 573 8482 4388
e-mail: epen@remove-this.cnepen.cn