We're well-known as one of the leading double-layer sliding bearings manufacturers and suppliers in China. If you're going to buy top quality double-layer sliding bearings with competitive price, welcome to get dimensions and specifications from our factory.

Một nhà sản xuất toàn diện từ thiêu kết tấm đến thành phẩm

Vòng bi trơn Epen làm cho môi trường sạch hơn, xã hội hoạt động hài hòa hơn

Jiashan Epen Bearing Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên nghiệp vòng bi trượt, kinh doanh vòng bi composite bằng nhựa kim loại, chuyên làm việc tốt, tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi tiếp tục tạo ra khái niệm giá trị, cam kết vòng bi trơn, nghiên cứu vật liệu composite mới, Các sản phẩm chính hiện có của công ty về vòng bi trơn kim loại-nhựa composite, vòng bi lưỡng kim, ổ trượt dòng kim loại đơn, được sử dụng rộng rãi trong ô tô, luyện kim, máy móc kỹ thuật, máy móc xây dựng, máy móc nhựa, công nghiệp máy công cụ, nước bảo tồn và thủy điện 30 một số lĩnh vực.

EMT Bushing

EMT Bushing

EMT bi-metallic bushing is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EUR Bushing

EUR Bushing

EU R is two-layer structure, which consists of a bronze mesh Laminated with PTFE Tape. The weight of fininal products is lighter and easy to install due to advantages of this structure. Automotive door hinges is one of typical applications.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EMT-1 CuSn10Pb10 Alloy

EMT-1 CuSn10Pb10 Alloy

EMT bi-metallic bushing (EMT-1 CuSn10Pb10 Alloy) is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EMT-2 CuPb24Sn4 Alloy

EMT-2 CuPb24Sn4 Alloy

EMT bi-metallic bushing ( EMT-2 CuPb24Sn4 Alloy) is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EMT-3 CuPb30 Alloy

EMT-3 CuPb30 Alloy

EMT bi-metallic bushing ( EMT-3 CuPb30 Alloy) is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EMT-4 AlSn20Cu Alloy

EMT-4 AlSn20Cu Alloy

EMT bi-metallic bushing (EMT-4 AlSn20Cu Alloy) is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EMT-5 CuSn8Ni Alloy

EMT-5 CuSn8Ni Alloy

EMT bi-metallic bushing (EMT-5 CuSn8Ni Alloy) is formed from steel strips with alloy lining material. The alloy lined surface can be machined oil grooves, holes, formed Indentations etc according to different application. It is suitable for high load, lower speed oscillation & rotation movement.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ