We're well-known as one of the leading multi-layer sliding bearings manufacturers and suppliers in China. If you're going to buy top quality multi-layer sliding bearings with competitive price, welcome to get dimensions and specifications from our factory.

Một nhà sản xuất toàn diện từ thiêu kết tấm đến thành phẩm

Vòng bi trơn Epen làm cho môi trường sạch hơn, xã hội hoạt động hài hòa hơn

Jiashan Epen Bearing Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên nghiệp vòng bi trượt, kinh doanh vòng bi composite bằng nhựa kim loại, chuyên làm việc tốt, tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi tiếp tục tạo ra khái niệm giá trị, cam kết vòng bi trơn, nghiên cứu vật liệu composite mới, Các sản phẩm chính hiện có của công ty về vòng bi trơn kim loại-nhựa composite, vòng bi lưỡng kim, ổ trượt dòng kim loại đơn, được sử dụng rộng rãi trong ô tô, luyện kim, máy móc kỹ thuật, máy móc xây dựng, máy móc nhựa, công nghiệp máy công cụ, nước bảo tồn và thủy điện 30 một số lĩnh vực.

EU Bushing

EU Bushing

EU tri-layer maintanence-free bushing have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. Eu has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower firction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EX Bushing

EX Bushing

EU tri-layer maintanence-free bushing have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EU PTFE lined Steel base Bearing

EU PTFE lined Steel base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EU PTFE lined Steel base Bearing) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. Eu has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower firction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EU PTFE lined Stainless Steel base Bearing

EU PTFE lined Stainless Steel base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EU PTFE lined Stainless Steel base Bearing) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. Eu has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower firction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EUB PTFE lined Copper base Bearing

EUB PTFE lined Copper base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EUB PTFE lined Steel base Bearing) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. Eu has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower firction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EX POM lined Steel base Bearing

EX POM lined Steel base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EX POM lined Copper base Bearing ) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EV PVDF lined Steel base Bearing

EV PVDF lined Steel base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EV PVDF lined Steel base Bearing ) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EV PVDF lined Copper base Bearing

EV PVDF lined Copper base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EV PVDF lined Copper base Bearing ) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EK PEEK lined Steel base Bearing

EK PEEK lined Steel base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EK PEEK lined Steel base Bearing ) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ

EXB POM lined Copper base Bearing

EXB POM lined Copper base Bearing

EU tri-layer maintanence-free bushing (EXB POM lined Copper base Bearing ) have a base of lower carbon steel, onto which a porous bronze layer is sintered. PTFE mixtures are impregnated into the intersice of this bronze layer after rolling process completed. EU has good physical & mechanical properties, also has certainly chemical properties. It is suitable for rotary, oscillating movement with performance of self-lub. Anti-wear, lower rction, lower noise.

Đọc thêm YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ